Ο ελληνικός τουρισμός, παρά τη σχετικά αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ετών, χρειάζεται να διεισδύσει σε ακόμα περισσότερες διεθνείς αγορές, ώστε αφενός μεν να αναπτυχθεί περισσότερο, αφετέρου δε να μειώσει την εξάρτηση από τις παραδοσιακές χώρες άντλησης πελατείας και να αντισταθμίσει περιστασιακές απώλειες από τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Παράλληλα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη διαχρονική πρόκληση της άμβλυνσης της εποχικότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, η αγορά της Ασίας πρέπει να τεθεί ως μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα, άρα στον άμεσο σχεδιασμό ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο της PHILOXENIA αναπτύσσεται σε 3 θεματικές ενότητες και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Η πρώτη ενότητα θα παρουσιάσει την ανάπτυξη και τις τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ασία, μαζί με τα μεγέθη και τους παράγοντες που επηρεάζουν-διαμορφώνουν τη δυναμική του ασιατικού τουρισμού.

Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθούν και συζητηθούν τα θέματα της συνδεσιμότητας μεταξύ ασιατικών και ευρωπαϊκών πόλεων γενικά, καθώς και της Ελλάδος ειδικά. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο θέμα των θεωρήσεων visa.

Η τρίτη ενότητα θα αναφερθεί σε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ στην προσπάθεια προσέγγισης-προσέλκυσης του Ασιάτη ταξιδιώτη.

Τέλος, το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ένα στρογγυλό τραπέζι, όπου, αφού θα έχουν ληφθεί υπόψη τα κύρια σημεία των τριών πρώτων ενοτήτων, θα συζητηθεί το κατά πόσον ο ελληνικός τουρισμός είναι έτοιμος για την ασιατική αγορά και ποια θα πρέπει να είναι τα αμέσως επόμενα βήματα.

Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, των Υπουργείων Τουρισμού και Εξωτερικών της Ελλάδος, του Υπουργείου Τουρισμού Ιταλίας, Athens International Airport, Qatar Airways, Global Tourism Economy Forum-Macau, IVY Alliance, European Travel Commission, COSCO, TUI και εκπρόσωποι των φορέων του Ελληνικού Τουρισμού.

Σύμβουλος οργάνωσης του Συνεδρίου είναι η εταιρεία tourism generis.