Γιώργος Βήλος


Γενικός Διευθυντής Εμπορικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης- Fraport Greece

O κ. Γιώργος Βήλος διαθέτει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Από το 2001 εργάζεται στον Όμιλο Κοπελούζου ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εκθεσιακών κέντρων κ.α. 

Στον τομέα των αεροδρομίων, έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης στο αεροδρόμιο Pulkovo στην Αγία Πετρούπολη ενώ αναφορικά με το έργο των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων συμμετείχε στην οριστικοποίηση και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και εν συνεχεία ασχολήθηκε ως επικεφαλής της ομάδας που συστάθηκε για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου μέχρι την έναρξη της παραχώρησης.

Τον Αύγουστο του 2016, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη Fraport Greece Ο κ. Βήλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο City, University of London (Cass Business School) και είναι κάτοχος πτυχίου στα Τραπεζικά και Διεθνή Χρηματοοικονομικά και μεταπτυχιακού στη Διαχείριση Επενδύσεων.