Συνέδριο Philoxenia 2021

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Αναζητώντας την αυθεντικότητα!

Σάββατο 13 Νοεμβρίου
Περίπτερο 14 - Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Το φετινό συνέδριο της PHILOXENIA εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάγκη κατανόησης και αξιολόγησης της τουριστικής εμπειρίας, καθώς και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί για έναν τόπο, ώστε να είναι ελκυστική στον επισκέπτη.

Τα τελευταία χρόνια οι ταξιδιώτες προσανατολίζονται σε μια πιο ουσιαστική σχέση με τον προορισμό που επέλεξαν έχοντας τη διάθεση να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία, την κουλτούρα, τη φύση και τους ανθρώπους του. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια τάση αναζήτησης για πιο βιωματικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο της ανακάλυψης, της εμβάθυνσης στην εμπειρία του διαφορετικού, του συγχρωτισμού με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και του ιδιαίτερου πολιτισμού τους.

Ο Τουρισμός Εμπειρίας διαμορφώνει αλλιώς τον χωροχρόνο του επισκέπτη, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της τοπικής ταυτότητας, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συναρπαστικών αφηγημάτων αξιοποιώντας το ιστορικό και πολιτισμικό κεφάλαιο μιας περιοχής και κυρίως, συμβάλλει σε μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης του τόπου, αφού προϋποθέτει αξιόπιστες συνέργειες μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού τομέα.