Γενικό πλαίσιο για την επανεκκίνηση της εκθεσιακής δραστηριότητας και των Β2Β εμπορικών γεγονότων, μετά τη διακοπή τους λόγω της πανδημίας του Covid-19   AIPC και UFI Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19