Ωράριο
 
Ημερομηνία: 12 – 14 Νοεμβρίου 2021
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή - Κυριακή)
 
Παρασκευή: 11:00-20:00 Μόνο για εμπορικούς επισκέπτες
Σάββατο: 10:00-20:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό
Κυριακή: 10:00-19:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό
 
Η είσοδος για εμπορικούς επισκέπτες  είναι δωρεάν, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους κάρτας ή με το Δελτίο Εμπορικού Επισκέπτη. H καταγραφή των εμπορικών επισκεπτών γίνεται εντός των περιπτέρων.
 

Δωρεάν Parking για τους εκθέτες και τους επισκέπτες