Επικοινωνία


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Μαρία Συλλοπούλου
Υπεύθυνη Οργάνωσης Συνεδρίου
Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Υπεύθυνη έκδοσης περιοδικού EXPOSED

Τ. 2310 291231
K. 6979 331046 E. ms@helexpo.gr W. www.helexpo.gr
ΔΕΘ ΗELEXPO AE
Εγνατία 154
Θεσσαλονίκη 546 36